Canvas is not supported in your browser.

Fan-web zaměřující se na internetovou hru Transformice.

okraj
Tip:

LUA

Autor: Mattqo ♂ | Datum: 16.1.2014 | 1 komentár
LUA
 

Udalosti:

 
eventChatCommand(String playerName, String message)
• Táto udalosť sa spustí, keď hráč napíše do chatu správu začínajúcu výkričnikom.
--------------------------------------------------------------------------------
eventEmotePlayed(String playerName, Int emoteId)
• Táto udalosť sa spustí, keď hráč urobí emóciu.
--------------------------------------------------------------------------------
eventFileLoaded(String fileName, String file)
• Táto udalosť sa spustí pri načítaní súboru.
--------------------------------------------------------------------------------
eventFileSaved(String fileName)
• Táto udalosť sa spustí, keď je súbor uložený.
--------------------------------------------------------------------------------
eventKeyboard(String playerName, Int keyCode, Boolean down, Int xPlayerPosition, Int yPlayerPosition)
• Táto udalosť sa spustí, keď hráč stlačí klávesu.
--------------------------------------------------------------------------------
eventMouse(String playerName, Int xMousePosition, Int yMousePosition)
• Táto udalosť sa spustí, keď hráč kliknite myšou.
--------------------------------------------------------------------------------
eventLoop(Int currentTime, Int timeRemaining)
• K tejto udalosti dochádza raz za 500 milisekúnd.
--------------------------------------------------------------------------------
eventNewGame()
• Táto udalosť sa spustí na začiatku novej hry.
--------------------------------------------------------------------------------
eventNewPlayer(String playerName)
• Táto udalosť sa spustí, keď nový hráč vstúpi do miestnosti.
--------------------------------------------------------------------------------
eventPlayerDataLoaded(String playerName, String data)
• Táto udalosť sa spustí pri načítaní dát.
--------------------------------------------------------------------------------
eventPlayerDied(String playerName)
• Táto udalosť sa spustí, keď hráč zomrie.
--------------------------------------------------------------------------------
eventPlayerGetCheese(String playerName)
• Táto udalosť sa spustí, keď hráč dostane syr.
--------------------------------------------------------------------------------
eventPlayerLeft(String playerName)
• Táto udalosť sa spustí, keď hráč opustí miestnosť.
--------------------------------------------------------------------------------
eventPlayerVampire(String playerName)
• Táto udalosť sa spustí, keď sa hráč premení na upíra.
--------------------------------------------------------------------------------
eventPlayerWon(String playerName)
• Táto udalosť sa spustí, keď hráč vyhrá kolo.
--------------------------------------------------------------------------------
eventPlayerRespawn(String playerName)
• Táto udalosť sa spustí, keď sa hráč znovu narodí.
--------------------------------------------------------------------------------
eventPopupAnswer(Int popupId, String playerName, String answer)
• Táto udalosť sa spustí, keď hráč odpovedá na popup .
--------------------------------------------------------------------------------
eventSummoningStart(String playerName, Int objectType, Int xPosition, Int yPosition, Int angle)
• Táto udalosť sa spustí, keď hráč zareáguje na vyvolanie.
--------------------------------------------------------------------------------
eventSummoningCancel(String playerName)
• Táto udalosť sa spustí, keď hráč zruší vyvolanie.
--------------------------------------------------------------------------------
eventSummoningEnd(String playerName, Int objectType, Int xPosition, Int yPosition, Int angle, Int xSpeed, Int ySpeed, Int objectType, Table other)
• Táto udalosť sa spustí, keď hráč dokončí vyvolanie.
--------------------------------------------------------------------------------
eventTextAreaCallback(Int textAreaId, String playerName, String callback)
• Táto udalosť sa spustí, keď hráč klikne na flash textovú udalosť. Napríklad: <a href="event:callbackString"> Kliknite tu < / a > . Ak reťazec spätné volanie začína s " #clear, " textová oblasť sa vymaže.
 

 Funkcie:
 
 
print(String something)
• Vypíš niečo.
--------------------------------------------------------------------------------
system.exit()
• Deaktivácia spusteného lua skriptu.
--------------------------------------------------------------------------------
system.newTimer(Function callback, Int time, Boolean loop, Object arg1, Object arg2, Object arg3, Object arg4)
• Vytvoriť nový časovač. Vráťte novému časovaču id. Použite: system.removeTimer(timerId) na zastavenie časovača .
--------------------------------------------------------------------------------
system.removeTimer(Int timerId)
• Odstrániť časovač.
--------------------------------------------------------------------------------
system.loadFile(Int fileNumber)
• Načítanie súboru. Volanie obmedzené na: raz za 10 minút.
--------------------------------------------------------------------------------
system.saveFile(String data, Int fileNumber)
• Uloženie súboru. Volanie obmedzené na: raz za 10 minút.
--------------------------------------------------------------------------------
system.loadPlayerData(String playerName)
• Načítanie dát prehrávača pre tento modul. Volá eventPlayerData keď sa to robí .
--------------------------------------------------------------------------------
system.savePlayerData(String playerName, String data)
• Uloží dáta prehrávača pre tento modul.
--------------------------------------------------------------------------------
system.disableChatCommandDisplay(String command, Boolean yes)
• Deaktivácia zobrazenia príkazu v okne chatu ( 100 max).
--------------------------------------------------------------------------------
system.bindMouse(String playerName, Boolean yes)
• Počúva hráčové klepnutie myšou.
--------------------------------------------------------------------------------
debug.disableEventLog(Boolean yes)
• Deaktivácia udalosti prihlásenia.
--------------------------------------------------------------------------------
debug.disableTimerLog(Boolean yes)
• Deaktivácia časového prihlásenia .
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.addImage(String imageName, String target, Int xPosition, Int yPosition, String targetPlayer)
• Pridanie obrázka na mapu. Cieľ môže byť :
#mobileId
$playerName
%playerName
?backgroundLayerDepth
_groundLayerDepth
!foregroundLayerDepth
&fixedLayerDepth
Vráti ID obrázku. Ak targetPlayer je NIL, pošle ID všetkým hráčom.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.removeImage(Int imageId)
• Odstráni obrázok.
--------------------------------------------------------------------------------
ui.addPopup(Int id, Int type, String text, String targetPlayer, Int x, Int y, Int width, Boolean fixedPos (false))
• Pridá popup. Pop - up Typ : 0 ( obyčajný ), 1 ( áno alebo nie ), 2 ( vstup hráča ). Ak targetPlayer je NIL, pošle ho všetkým hráčom.
--------------------------------------------------------------------------------
ui.addTextArea(Int id, String text, String targetPlayer, Int x, Int y, Int width, Int height, Int backgroundColor, Int borderColor, Float backgroundAlpha, Boolean fixedPos (false))
• Pridať textové pole. Ak targetPlayer je NIL, pošle ho všetkým hráčom .
--------------------------------------------------------------------------------
ui.updateTextArea(Int id, String targetPlayer, String text)
• Aktualizácia textového poľa. Ak targetPlayer je NIL, pošle ho všetkým hráčom.
--------------------------------------------------------------------------------
ui.removeTextArea(Int id, String targetPlayer)
• Odstráni textové pole. Ak targetPlayer je NIL, pošle ho všetkým hráčom.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.addConjuration(Int xPosition, Int yPosition, Int timeInMillis)
• Pridá conjuration na mape.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.addShamanObject(Int objectId, Int xPosition, Int yPosition, Int angle, Int xSpeed, Int ySpeed, Boolean ghost)
• Pridá šamanské objekty do hry.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.bindKeyboard(String playerName, Int keyCode, Boolean down, Boolean yes)
• Počúvav hráčove klepnutia do klávesnice.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.chatMessage(String message, String playerName)
• Odošle správu všetkým hráčom v miestnosti. Ak playerName nie je NIL, správa sa zasiela len vám.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.disableAfkDeath(Boolean yes)
• Deaktivuje automatickú AFK smrť.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.disableAllShamanSkills(Boolean yes)
Deaktivuje všetky šamanské zručnosti.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.disableAutoNewGame(Boolean yes)
Deaktivuje automatické obnovenie kôl.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.disableAutoScore(Boolean yes)
Deaktivuje automatické riadenie bodovania.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.disableAutoShaman(Boolean yes)
Deaktivuje automatický výber šamana.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.disableAutoTimeLeft(Boolean yes)
Deaktivuje automatickú zmenu času.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.displayParticle(Int particleId, Int xPosition, Int yPosition, Float xSpeed, Float ySpeed, Float xAcceleration, Float yAcceleration, String targetPlayer)
• Pridať častice. Ak targetPlayer je NIL , pošle ho všetkým hráčom.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.explosion(Int xPosition, Int yPosition, Int power, Int distance, Boolean miceOnly)
• Spraví výbuch .
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.giveCheese(String playerName)
• Dáva syr hráčovi.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.giveMeep(String playerName)
• Dáva meep hráčovi.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.killPlayer(String playerName)
• Zabije vybraného hráča.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.moveObject(Int objectId, Int xPosition, Int yPosition, Boolean offset, Int xSpeed, Int ySpeed, Boolean offset)
• Definuje rýchlosť a pozíciu objektu.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.movePlayer(String playerName, Int xPosition, Int yPosition, Boolean offset, Int xSpeed, Int ySpeed, Boolean offset)
• Definuje rýchlosť a pozíciu hráča.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.newGame(String mapCode)
• Spustí novú hru.
Použite:
6 ( vanilla mapy ),
@xxxxx ( editor mapy ),
#4 ( mapy perm kategórie ),
začnite s " < " ( pre xml mapy )
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.playerVictory(String playerName)
• Dáva víťazstvo hráčovi.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.removeObject(Int objectId)
• Odstráni fyzické objekty.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.respawnPlayer(String playerName)
• Znovunarodenie hráča.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.setNameColor(String playerName, Int color)
• Mení farbu hráčovho mena.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.setPlayerScore(String playerName, Int score, Boolean add)
• Nastaví skóre hráča.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.setRoomMaxPlayers(Int maxPlayers)
• Nastavuje maximálny počet hráčov v miestnosti.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.setShaman(String playerName)
• Nastavujete šamana.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.setTimeLeft(Int seconds, Boolean init)
• Nastavujete herný čas.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.setUIMapName(String text)
• Nastavujete názov mapy.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.setUIShamanName(String text)
• Nastavujetenázov šamana.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.setVampirePlayer(String playerName)
• Nastavujete hráča ako upíra.
--------------------------------------------------------------------------------
tfm.exec.snow(Int secondes (60), Int snowballPower (10))
• Spúšta sneženie.
--------------------------------------------------------------------------------
 

  1. Napísal: Tomas nepoviem | 09.12.2015, 17:49 |

    LUA nanič nejde mi nič..

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.

Registrácia
okraj