Canvas is not supported in your browser.

Fan-web zaměřující se na internetovou hru Transformice.

okraj
Tip:

Editor Máp - Úvod

Autor: Mattqo ♂ | Datum: 19.12.2013 | 0 komentárov
Editor Máp - úvod
 
 
Do map editoru sa dostaneme cez Menu > Map Editor
Na publikovanie mapy potrebujete 1000 syrov (dokopy, nemusíte ich mať v shope). Pre publikovanie samotnej mapy potrebujete 40 syrov (v shope). Ak ich už máte, nič vám nestojí v ceste a môžete tvoriť :)
 
DRUHY MÁP
V hre sa môžete stretnúť  s viacerými druhmi máp:

p0 P0 Náhodné – bežné mapy, nie veľmi náročné ako pre shamanov, tak aj pre hráčov. Nie sú oficiálne.
p1 P1 Chránené – najlepšie a najviac obľúbené mapy, sú oficiálne - potvrdené moderátormi a adminmi
p3_p13 P3/P13 Bootcamp – špeciálne mapy na preverovanie schopností hráča, sú veľmi náročné
p4 P4 Shaman – zložitejšie mapy pre shamana a jeho schopnosti pri „čarovaní“
p5 P5 Umelecké – mapy, ktoré vyzerajú ako obrázky, väčšinou sú na nich postavy a zvieratá
p6 P6 Mechanické – mapy, v ktorých daný objekt robí niečo automaticky, bližšie informácie o týchto mapách sa dozviete v článkoch
p7/p17 P7/P17 Závodné – v týchto mapách nie je žiadny shaman, ide len o to, ktorá myš bude prvá v cieli, sú náročnejšie
p8 P8 Dvaja shamani – špeciálne mapy, sú o dvoch shamanoch a ich spolupráci         
p9 P9 Zmiešané- mapy, ktoré nemožno špecificky zaradiť medzi ostatné spomínané druhy máp
p10 P10 Minigame- mapy, ktoré sú určené pre survivor
p11 P11 Vampire survivor- špeciálne mapy, kroté sú určené pre survivor   
p18 P18 Defilante- mapy, ktoré sú určené pre defilante miestnosť
p22 P22 Tribehouse – mapy určené pre tribe ako tribehouse
p44 P44 Vymazané – mapy, ktoré mali malý počet hlasov a neboli populárne, opak chránených
Team-work - takúto mapu v editore nevytvoríte, ale je to mapa, kde sa premieňate na drevo, boxy a závažia a pomáhate ostatným myšiam získavať syr a prejsť určité prekážky. Nie je tu shaman.
 
 POPIS EDITORU
 
Selector - cez selector prebiehajú všetky úpravy groundov, posúvanie mapy. Ak chcete kliknúť na nejaký ground, musíte mať zvolený Selector. Pre posúvanie mapy držte medzerník a ľavé tlačidlo myši.
Grounds -  polia
Mice stuff - všetko, čo súvisí s myšou. Syr, myšaciu dieru, shamana a myš. Nájdete tu aj objekty, ktoré vylepšia a skrášlia vašu mapu.
Shaman objects - objekty, ktoré používajú shamani pri čarovaní. Asi najpodstatnejšími objektmi sú tu bodky , ktoré vám budú spájať dynamické polia.
Map settings - možnosti mapy. Tu sa nastavuje predovšetkým pozadie mapy, no pre zložitejšie mapy sa tu dá nastaviť aj vietor (+111, vietor fúka zľava; -111, vietor fúka sprava), gravitácia (+111, gravitácia vás bude ťahať nadol; -111, "gravitácia" vás bude ťahať nahor), kolízia, portály (slúžia na teleportáciu z jednej časti mapy do druhej, ak sú oddelené groudmi) a spojené myši (myši sú spojené a pre zvládnutie mapy je potrebná spolupráca obidvoch myší).
Save / Load / Test - ak už máte mapu hotovú, neostáva nič iné, len ju otestovať (Validate this map) a publikovať(Export the map). Testujete ju ako shaman; je to nevyhnutné, shaman musí stihnúť počas 2 minút vytvoriť cestu k syru a do cieľa. Ak sa vám to nepodarí, mapa je náročná na čas, alebo sa nedá prejsť, musíte ju upraviť a skúšať, kým nebude všetko tak, ako má byť. Pokiaľ ide o tribehousy, stačí kliknúť na Export it as tribehouse. Ešte raz zdôrazním, že pre publikovanie treba 40 syrov v shope. Mapu môžete kedykoľvek upraviť, musíte mať v shope 40 syrov, ale keď ju publikujete, syry vám ostanú. Ak máte mapu rozpracovanú a nestihli ste ju dokončiť, skopírujte si jej kód cez Copy map to clipboard a vložte si ho niekde do Poznámkového bloku alebo do Wordu, nezáleží na tom. Otvoriť si ju opäť môžte skopírovaním kódu odtiaľ, kde ste si ho uložili a vložením do predposledného políčka a načítame.
POLIA
 
Drevo, hlina, kameň, piesok, sneh a zem -  najbežnejšie polia, majú rovnaké vlastnosti. Dá sa na nich šplhať.
Piesok - je trochu viac šmykľavý, ako predchádzajúce polia, ale šplhanie zvládnete. 
Ľad - nedá sa po ňom vyšplhať, ma nulové trenie
Čokoláda - má najvyššie trenie zo všetkých groundov, najlahšie sa po ňom šplhá.
Láva -  je najnebezpečnejšia, keď na ňu vstúpite, odhodí myš preč a môže vás aj zabiť.
Trampolína
Voda - pokiaľ nemáte syr, plávate bez problémov. Keď už máte syr, potápate sa a z vody sa už bez pomoci shamana nedostanete. Ak ma mapa nízku gravitáciu, voda bude nadnášať aj myš so syrom.
Oblak - zvláštny typ groundu, myš ním v pohode prejde, ale shmanské objekty a ostatné dynamické polia nie. Po novom update sa už dá nastaviť aj kolízia s myšou. 
Rectangle - pole s možnosťou zmeny farby
Circle - kruh s možnosťou zmeny farby
 
VLASTNOSTI POLIA
 
Každé pole má svoje predvolené vlastnosti, dajú sa aj zmeniť a vytvoriť falošný ground (láva sa nám bude javiť ako čokoláda, alebo čokoláda ako ľad). Keď kliknete na ground, objavia sa vám vlasntosti:
Dynamic ground - ak ho zaškrtnete, už nebude pevné a na pole bude pôsobiť gravitačná sila. 
Mass (hmota) - najmenšiu hmotu ma ground pri hodnote 1. Dá sa ním prejsť. Najväčšiu hmotu má pri hodnote 999999.
Friction (trenie) - Laicky povedané - čím má ground vyššie trenie, tým sa na ňom myš udrží lepšie. Nulové trenie = myš sa na ňom neudrží.
Restitution - niečo ako odpor. Čím bude vyšši odpor, tým sa budete od groundu viac odrážať. Zväčšený odpor má trampolína a najväčší láva, ktorá má hodnotu odporu 20. Ak nastavíme najvyššiu hodnotu, nie je šanca na prežitie v mape.
Rotation - rotácia
Fixed rotation - fixná rotácia. Môžeme ju zmeniť len na jednu jedinú hodnotu - 1. Ak nastavíme hodnotu 1, objekt nezmení svoju rotáciu pri náraze na iný ground, objekt, myš...
Linear damping - tlmenie pádu. Čím väčšia hodnota, tým ground padá pomalšie.
Angular damping - uhlové tlmenie, tj. ak budete ground tlačiť zboku, bude padať do boku pomalšie. Treba vyskúšať, ťažko sa to vysvetľuje.
Kolízia - sú dve možnosti nastavenia kolízie - s myšou (v TFM) a s groundom. Uvediem príklad s groundom oblak: keď naň skočí myš, prepadne sa. Ale ground zachytí. To znamená, že ground koliduje s ďalšími groundami, ale nekoliduje s myšou.
Viditeľnosť - hodnoty videľnosti. Príklad: láva má hodnotu viditeľnosti 1, čokoláda ma hodnotu 2.  To znamená, že čokoláda prekryje lávu.
Duplicate - vytvorí rovnaký ground s rovnakými vlastnosťami.
Autor: Patrriik
 

Pridaj komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť.

Registrácia
okraj